KATEGORIE PRODUKTŮ

  BEZCHLÓROVÁ SADA 4,8 kg - polymerová

  Bezchlórová sada pro kompletní údržbu bazénové vody ve vašem bazénu - konečně zdravé koupání !!!


  Máte citlivou pokožku nebo alergii na chlór? Pozorujete po koupání zarudnutí a podráždění pokožky a očí? Potýkáte se každoročně s kvalitou vody ve Vašem bazénu? Nebo chcete za své peníze „jen˝ zabezpečený bazén s pomocí skutečně účinných prostředků chemie? Máme pro Vás řešení… polymerová dezinfekce H2O COOL.

   Tradiční metody dezinfekce vody


  Tradiční metodou dezinfekce bazénové vody jsou preparáty na bázi chlóru. V domácích bazénech jsou nejčastěji používané chlórové tablety, které se umísťují do skimmeru nebo do bazénového plováku. Za určitou výhodu můžeme považovat, při tomto způsobu dezinfekce vody, že dochází k postupnému uvolňování chlóru do vody. Díky tomu ale není možné z a j i s t i t  rovnoměrnou  k o n c e n t r a c i  v celém objemu bazénu. Za největší úskalí těchto systémů pak mnozí považují poškozování fólie nebo bazénu v blízkosti rozpouštějících se tablet – dochází ke ztrátě barev a vybělení fólie. Tento systém nám příliš nepomůže při změnách počasí, zvýšení teploty vody nebo zvýšeném počtu koupajících. Pokud dojde k většímu mikrobiologickému zatížení bazénu nebo zvýšení teploty vody, chlór v bazénové vodě vyreaguje a voda bazénu se stává nezabezpečenou. Výsledek - voda se „kazí“. Nezabezpečená voda může být opravdu nebezpečná a to nejen pro malé děti. Mnoha lidem je chlór v bazénu nepříjemný, někomu dokonce vyvolává alergické reakce v podobě podrážděné pokožky, svědění nebo zarudnutí očí. Chlór dodává vodě nepříjemný zápach a chuť. Ve vyšších koncentracích a ve spojení s některými sloučeninami pak může být i nebezpečný lidskému zdraví.  V ý p a r y   z chlorových preparátů jsou reakcí s jakýmikoli organickými nečistotami v bazénu, potem a močí velmi škodlivé pro plíce, častá inhalace těchto sloučenin vede ke zvýšenému riziku astmatu, a to zejména u dětí.

  Nový přístup k dezinfekci

  Chlór je nyní možno nahradit vysoce účinným polymerovým prostředkem na bázi PHMG (polyhexamethylenguanidinhydrochlorid), který je u nás prodáván pod názvem H2O COOL. Je ideální pro zabezpečení domácích krytých i venkovních bazénů, vířivých a rehabilitačních van a dětských brouzdališť. Vyznačuje se především svým dlouhodobým dezinfekčním účinkem - dávkuje se přímo do vody pouze 1x za 10-14 dní. Polymery v něm obsažené jsou stabilní, proto je vhodný i pro extrémní podmínky provozu bazénu (vysoká teplota vody, extrémní zatížení bazénu). Prostředky H20 COOL likvidují bakterie, viry a řasy ve vodě (na rozdíl od chlorových preparátů mají zároveň algicidní účinek). Voda ošetřená přípravky H20 COOL není cítit po chlóru, nedráždí oči, kůži ani sliznice, nevyvolává alergické reakce. Přípravky neobsahují žádné těkavé, hořlavé ani toxické komponenty. Nedochází tedy k poškození stavby, barvy ani technologie bazénu a manipulace s nimi není nikterak nebezpečná.

  Oxidace vody

  Oxidace, neboli okysličení vody je pro udržení dlouhodobé kvality vody velmi důležitá. Pomocí oxidace dochází ke snížení organického znečištění vody a k jejímu celkovému projasnění. Samotná oxidace není ovšem z dlouhodobého hlediska dostatečná. Oxidační přípravky jsou nestabilní a stejně jako chlór z vody unikají v podobě plynu. A zde je opět na místě kombinovat oxidační přípravky se stabilní polymerovou dezinfekcí H20 COOL.

  Vločkovače

  Vločkovače jsou ideální pro sdružení nečistot do větších celků, tedy „vloček“. Tyto se následně zachytí na filtru, případně je možné zbytky vysát bazénovým vysavačem. Nejvyšší kvality jsou dvousložkové polymerové vločkovače, které jsou ideálním doplňkem při použití polymerové dezinfekce vody H20 COOL.

  pH vody

  Hodnota pH má bezprostřední vliv na kvalitu vody. Pro správnou funkci dezinfekčních a jiných prostředků bazénové chemie je důležité udržovat pH na úrovni 7,2 – 7,6. Pokud je pH nižší, voda se stává kyselou a hrozí tak kovovým částem bazénu koroze a porušení materiálu a švů. Na rozdíl od chlórových preparátů má H2O COOL vyrovnané pH. I přesto je třeba hodnoty pH měřit, zaznamenávat a upravovat 2x týdně, a to zejména na začátku bazénové sezóny, kdy obvykle hodnoty kolísají. Hodnota pH se upravuje běžně dostupnými prostředky pH+ nebo pH-.

  Fyzikální péče

  Pro udržení vysoké kvality vody v bazénu je nutná pravidelná péče a efektivní čištění vody. Chemické a fyzikální metody jsou stejně důležité pro zabezpečení dobré kvality vody v bazénu a vzájemně se doplňují. Dezinfekce vody by měla být, zejména u větších bazénů, doplněna kvalitní filtrací. Celý objem vody v bazénu musí projít přes filtraci alespoň jednou za 24 hodin. Dobrá cirkulace, vodopád nebo fontána napomáhají rozmíchání chemických preparátů do celého objemu vody v bazénu a zabraňují výskytu tzv. „mrtvých zón“ – míst, kde je voda stojatá. Další velmi důležitá součást fyzikální péče je celková starost o technologii a samotnou vanu bazénu. Nejméně 1x za rok je nutné bazén vypustit, vyčistit a následně vydezinfikovat jeho dno a stěny. Nesmí se zapomínat také na přepadové žlábky, jímky a celou potrubní soustavu. Dostupná místa by měla být při této kompletní sanitaci mechanicky

  očištěna a následně vydezinfikována. Potrubní systém a pískové lože ve filtrech je třeba řádně odmastit a pročistit. Pro tyto potřeby je nejvhodnější čistící (odmašťovací) prostředek s dezinfekčním účinkem PHMG. Tento je vhodný i pro běžné čištění prostor okolo bazénu.

  A co cena?

  Náklady na bezchlórové zabezpečení bazénové vody si nejlépe čtenář představí na příkladu: Zahradní bazén o objemu 20 m3 s průměrnou teplotou vody 24 oC je v provozu 90 dní v roce. Předpokládané celkové náklady na zabezpečení vody po celou dobu provozu bazénu jsou …….. Kč včetně DPH. Tyto náklady zahrnují bezchlórovou dezinfekci, oxidaci a vločkování bazénu, tedy kompletní péči po celou dobu bazénové sezóny.

   

  Přípravky H2O COOL – návod k použití

   

  Velké bazény nad 20 m3

  Čištění bazénové vody bez použití chlóru

   

   

  H2O POOL

  Bezchlórová dezinfekce bazénové vody – běžná údržba velkých bazénů nad 20 m3

  H2O POOL je tekutý, koncentrovaný dezinfekční prostředek, jenž má silně a dlouhodobě zabraňuje vzniku a následnému množení řas a jiných mikroorganismů v bazénové vodě. Při pravidelném používání zanechává vodu v domácích, krytých i venkovních bazénech dokonale čistou a zabezpečenou. Bezchlórová bazénová chemie

  H2O POOL může být použita jak na bazény s filtrací, tak na ty bez ní.

   

  Dávkování: 150 ml/10 m3 nalijte přímo do vody či přes filtrační zařízení. Během dávkování je nezbytně nutné spustit cirkulaci, aby se přípravek dobře promíchal s vodou a dezinfekce se tak dostala do celého objemu bazénu.

   

  Četnost dávkování: 1x za 12 dní, při extrémním zatížení nebo vysokých teplotách dávkujte každých 7 až 10 dní.

   

   

  H2O OXI

  Bezchlórový oxidační přípravek

  H2O OXI je bílý prášek, jenž se rychle rozpouští a slouží jako účinné činidlo pro bezchlórovou oxidaci vody ve vašich bazénech. Zvyšuje množství kyslíku ve vodě, čímž ji zbavuje organických nečistot.

  Voda je po aplikaci průzračně čistá a jiskřivá. Přípravek H2O OXI snižuje svou kyselostí hodnotu pH a vrací ji na požadovanou a bezpečnou úroveň.

   

  Dávkování: 200–250 g/10 m3 vody (jeden uzávěr dózy obsahuje zhruba 100 g přípravku). Ideální způsob dávkování je rozpuštění odměřené dávky ve vodě (zhruba 5litrový kbelík) o teplotě >20 °C, a následně rozlít po hladině vody.

  Další možností je aplikace roztoku přímo do skimmeru nebo vyrovnávací nádrže.

   

  Četnost dávkování: 1x za 12 dní, při extrémním zatížení nebo potížích s vodním zákalem dávkujte dle potřeby.

   

  H2O FLOCK

  Vločkovač a zjiskřovač

  Polymerový vločkovací přípravek je určen k seskupení nečistot a odstranění vodního zákalu v bazénu. Přípravek je schopen sdružit i velmi jemné, rozptýlené nečistoty a seskupit je do větších celků, které je poté možné odfiltrovat či odsát bazénovým vysavačem.

   

  Dávkování: běžné dávkování je 50 ml/10 m3, k projasnění zakalené vody použijte 100–150 ml/10 m3

   

  Četnost dávkování: 1x za 10 dní, při extrémním zatížení či vysokých teplotách dávkujte každých 7 dní.

   

  Upozornění:

  Přípravky H2O COOL se nesmí používat společně s přípravky na bázi chlóru!

  Během dávkování je nezbytně nutné spustit cirkulaci, aby se přípravek dobře promíchal s vodou a dezinfekce se tak dostala do celého objemu bazénu.

  Přílišné dávkování může způsobit vodní zákal!

  Dbejte na bezpečnost během používání čisticích prostředků!

   

  Úvod

  Bezchlórová bazénová dezinfekce H2O COOL je určena všem, kteří hledají šetrné přípravky bez chlóru. Přípravky H2O COOL jsou velice účinné, plnohodnotně a dlouhodobě zabezpečí vodu v bazénu a zamezí tak vzniku řas a množení mikroorganismů. Voda, která je dezinfikována těmito přípravky, má následující vlastnosti:

   

   Není cítit po chlóru

   Nedráždí a nevysušuje pokožku, oči ani sliznici

   Nezpůsobuje alergické reakce

   Nepoškozuje stavbu bazénu, ani jeho technické části

   Přípravek se do vody dávkuje pouze jednou za 10 až 14 dní!

   pH vody zůstává neutrální

   

  Pro udržení vysoké kvality bazénové vody je nutná pravidelná péče a důkladné čištění vody. Chemické a manuální metody čištění jsou stejně důležité pro zachování dobré kvality vody v bazénu, a vzájemně se doplňují. Pouhá filtrace není dostatečně účinná, aby zabránila množení mikroorganismů.

  Přípravky H2O POOL likviduji viry, plísně a bakterie a aktivně zabraňuji růstu řas. Na rozdíl od chlorových preparátů má H2O POOL algicidní účinek, takže není zapotřebí přidávat další chemické přípravky určené k potlačení růstu řas – uživatel tak významně ušetří.

   

  Postup při čištění bazénové vody a opatření před uvedení bazénu do provozu:

   

  a) V případě napuštění bazénu čistou vodou

   

  Před uvedením bazénu do provozu je zapotřebí ručně vyčistit celý prostor bazénu, včetně žlábků, od usazenin, vodního kamene či organických nečistot.

  Napusťte bazén čistou vodou a zapněte filtrační okruh.

  Upravte hodnoty pH na úroveň 7,2–7,6.

  Nadávkujte H2O POOL Shock: aplikujte 200 ml/10 m3 vody přímo do vany bazénu. Během dávkování je nezbytně nutné spustit cirkulaci, aby se přípravek dobře promíchal s vodou a dezinfekce se tak dostala do celého objemu bazénu.

  Po řádném promíchání bazénové vody je možné se v bazénu koupat.

  b) Dopuštění zazimovaného bazénu z předchozí sezóny

  Manuálně vyčistěte veškeré dostupné plochy v bazénu.

  Dopusťte bazén čistou vodou, upravte pH vody na úroveň 7,2 a zapněte filtrační okruh.

  Nadávkujte H2O FLOCK: aplikujte 100–150 ml/10 m3 vody na základě stupně znečistění.

  Vysajte bazénovým vysavačem nečistoty na dně bazénu.

  Při zapnuté cirkulaci pravidelně kontrolujte znečištění filtru a pravidelně provádějte jeho proplach.

  Po odfiltrování povrchových nečistot nadávkujte přípravek H2O POOL Shock 200 ml/10 m3 vody.

  Po řádném promíchání bazénové vody a odfiltrování veškerých povrchových nečistot je možné se v bazénu koupat.

   

   

  Postup při čištění vody během sezóny

   

  Pravidelné měření a úprava pH – měření provádějte minimálně jednou týdně – hodnoty pH je nutno udržovat na úrovni 7,2–7,6.

   

  Vločkování – pravidelné používání vločkovače H2O FLOCK zajistí dokonalé seskupení drobných povrchových nečistot do větších celků, které je možné následně odfiltrovat nebo odstranit bazénovým vysavačem. Po vyvločkování je nutné filtr propláchnout.

   

  Oxidace vody – po odfiltrování seskupených nečistot z bazénu nadávkujte oxidační přípravek na bázi aktivního kyslíku H2O OXI. Tento přípravek zajistí zvýšení hodnoty kyslíku ve vodě, čímž se postará o důkladné odstranění organických nečistot.

   

  Dezinfekci vody za pomoci přípravků H2O POOL proveďte na základě výše uvedených doporučení. Pro důkladné Dávkujte a aplikujte přípravky dle návodu.

   

  Přechod z chlóru na H2O COOL

   

  a) Přebytečný chlór odstraníte jednou z následujících metod:

  a) Neutralizace chemickou cestou – aplikujte H2O OXI na základě doporučeného dávkování uvedeného na obalu. Po řádném promíchání bazénové vody je přebytečný chlór odstraněn do zhruba 30 minut.

  b) Částečná výměna vody v bazénu (cca 30% - 50 %).

  c) Zamezení použití přípravků na bázi chlóru po dobu cca 2 - 3 dnů před plánovaným přechodem na bezchlórovou dezinfekci H2O COOL (zapnutá cirkulaci je doporučena po celou dobu pročišťování).

   

  b) Dále viz sekce Postup při čištění vody během sezóny.

  Zazimování bazénu

   

  Dbejte na zakonzervování bazénu ještě před příchodem prvních mrazů!

  Upusťte zhruba 30 % bazénové vody.

  Vložte plastové plováky podél stěn bazénu, případně použijte částečně napuštěné PET lahve (zhruba polovina objemu lahve). Tímto zabezpečením zamezíte poškození bazénu ledem.

  Nadávkujte H2O POOL Shock, který je ideálním univerzálním prostředkem zabraňující aktivnímu růstu řas, bakterii a hub v bazénu, což se stává v případě, že je teplota vzduchu vyšší než 0°C. Přípravek si udržuje své

  vlastnosti i po roztátí bazénové vody. Doporučená dávka je 400 ml/10 m3.

  V případě, že nejsou technické části bazénu (filtr, čerpadlo, jímka) dostatečně chráněny před mrazem, zajistěte důkladné vypuštěni vody z celého systému. Při zazimování bazénu doporučujeme celý bazén zakrýt ochrannou plachtou.

   

  Vysvětlení pojmů

   

  Správná hodnota pH

  Udržování správné úrovně pH je jeden z nejdůležitějších kroků při čištění vody. Ideální hodnota pH při použití bezchlórové dezinfekce je 7,2–7,6. Pokud je pH bazénové vody vyšší či nižší než tato hodnota, dochází ke snížení účinnosti a následné vyšší spotřebě dezinfekčních přípravků, vylučování solí, vzniku vodního zákalu, korozi kovových dílů či blednutí barev plastů a folií na plochách bazénu. Kyselá voda s nízkým pH (pH < 7,2) může poškodit veškeré materiály v bazénu či dráždit pokožku, oči a sliznici při koupání. Zásaditá voda s vysokým pH (pH > 7,6) způsobuje usazování nečistot. V takovém případě často vznikají zákaly a vodní řasy.

   

  Dezinfekce vody a likvidace řas

  Dávkování dezinfekčních a algicidních přípravků do vody je jedním z nejdůležitějších kroků při čištění bazénu.

  Voda se při vyšších teplotách „kazí“ velmi rychle – během několika hodin se v teplé, nečištěné vodě množí bakterie, viry, plísně a řasy. Nevyčištěná voda je ideálním prostředím pro vznik bakterií a pro přenos nemocí. Proto i dětská brouzdaliště, v nichž se voda mění každý den, potřebují dezinfekci s algicidním účinkem pro prevenci a likvidaci řas.

  H2O POOL a H2O POOL Junior jsou kombinované dezinfekční a algicidní přípravky, které jsou, na rozdíl od chlórových prostředků, ve vodě stabilní – jejich koncentrace se mění velmi pomalu. Voda vyčištěná přípravky H2O POOL a H2O POOL Junior je i při nedostatečné cirkulaci bezpečná a plavci mají jistotu, že jim nehrozí žádná onemocnění.

   

  Oxidace vody

  Oxidace vody je chemický proces, který pomáhá odstranit organické látky nacházející se ve vodě. Každý člověk zanese při vstupu do vody nečistoty zvenčí (například pot, krémy, moč aj.).

  Pomocí oxidace je možné počet těchto nečistot snížit či dokonce úplně odstranit. Po oxidaci je voda čistější a jasnější. Oxidační přípravek je vhodné aplikovat kdykoliv voda ztratí jiskru nebo se začne tvořit jemný zákal. Oxidace vody je velice důležitou součástí při čištění bazénové vody a vyřeší problém s většinou vodních zákalů.

   

  Vločkování

  Všechny drobné nečistoty, které nedokáže pojmout filtr, se vrací zpět do bazénu a zůstávají ve vodě. Voda se díky těmto drobným nečistotám může zdát zakalená a bez jiskry. Polymerový vločkovač H2O FLOCK zajistí seskupení těchto drobných nečistot do větších celků (vloček), které se následně zachytí ve filtrech či

  klesnou na dno bazénu, odkud je možné je bazénovým vysavačem vysát. Voda se do cca 12 hodin po aplikaci viditelně projasní a získá potřebnou jiskru.

  Nezapomínejte na pravidelné proplachování filtrů, zejména po použití vločkovače. Pozor

  na nadměrné použití přípravku, které může způsobit vodní zákal. V takovém případě je nutné naředit vodu v bazénu čistou vodou.

   

  Filtrace

  Každý dlouhodobě používaný bazén s větším objemem by měl být vybaven filtračním systémem,

  který filtruje bazénovou vodu a účinně ji vrací zpět do bazénu. Dostatečný filtrační výkon by měl

  umožnit výměnu celého objemu bazénu během 24 hodin. Proudění napomáhá

  účinnému rozmíchaní přípravků do celého objemu vody a zachytává nečistoty.

  Doporučená doba filtrace je 6–8 hodin denně dle velikosti bazénu a rychlosti

  filtrace. Filtr je nutné proplachovat minimálně jednou týdně, zejména po použití vločkovače.

  Pravidelným proplachováním filtrů rovněž dochází k žádoucí výměně vody. U bazénů s objemem

  nad 15 m3 je silně doporučeno používat pískové filtry, které jsou daleko účinnější než

  levnější kartušové filtry.

   

   

   

   

   

  Tento produkt není možné přímo objednat v e-shopu. Pro cenovou nabídku využijte tento poptávkový formulář. Do pole "Znění poptávky" zadejte co nejpřesněji poptávané zboží včetně jeho rozměrů. O ceně Vaší poptávky Vás budou informovat naši prodejci. Zadejte tedy pravdivé kontaktní údaje.  DSC00880.JPG
  DSC00880.JPG
  DSC00881.JPG
  DSC00881.JPG
  DSC00882.JPG
  DSC00882.JPG

  Zboží bylo přidáno do košíku


  DO KOŠÍKU ZAVŘÍT