KATEGORIE PRODUKTŮ

BAZÉNOVKA bez chlóru

22. 2. 2011 15:13:44

Bezchlórová dezinfekce bazénové vody ve vašem bazénu

Máte citlivou pokožku nebo alergii na chlór? Pozorujete po koupání zarudnutí a podráždění pokožky a očí? Potýkáte se každoročně s kvalitou vody ve Vašem bazénu? Nebo chcete za své peníze „jen˝ zabezpečený bazén s pomocí skutečně účinných prostředků chemie? Máme pro Vás řešení… polymerová dezinfekce H2O COOL.

 

Tradiční metody dezinfekce vody

 

Tradiční metodou dezinfekce bazénové vody jsou preparáty na bázi chlóru. V domácích bazénech jsou nejčastěji používané chlórové tablety, které se umísťují do skimmeru nebo do bazénového plováku. Za určitou výhodu můžeme považovat, při tomto způsobu dezinfekce vody, že dochází k postupnému uvolňování chlóru do vody. Díky tomu ale není možné            z a j i s t i t  rovnoměrnou  k o n c e n t r a c i  v celém objemu bazénu. Za největší úskalí těchto systémů pak mnozí považují poškozování fólie nebo bazénu v blízkosti rozpouštějících se tablet – dochází ke ztrátě barev a vybělení fólie. Tento systém nám příliš nepomůže při změnách počasí, zvýšení teploty vody nebo zvýšeném počtu koupajících. Pokud dojde k většímu mikrobiologickému zatížení bazénu nebo zvýšení teploty vody, chlór v bazénové vodě vyreaguje a voda bazénu se stává nezabezpečenou. Výsledek - voda se „kazí“. Nezabezpečená voda může být opravdu nebezpečná a to nejen pro malé děti. Mnoha lidem je chlór v bazénu nepříjemný, někomu dokonce vyvolává alergické reakce v podobě podrážděné pokožky, svědění nebo zarudnutí očí. Chlór dodává vodě nepříjemný zápach a chuť. Ve vyšších koncentracích a ve spojení s některými sloučeninami pak může být i nebezpečný lidskému zdraví.  V ý p a r y   z chlorových preparátů jsou reakcí s jakýmikoli organickými nečistotami v bazénu, potem a močí velmi škodlivé pro plíce, častá inhalace těchto sloučenin vede ke zvýšenému riziku astmatu, a to zejména u dětí.

 

Nový přístup k dezinfekci

 

Chlór je nyní možno nahradit vysoce účinným polymerovým prostředkem na bázi PHMG (polyhexamethylenguanidinhydrochlorid), který je u nás prodáván pod názvem H2O COOL. Je ideální pro zabezpečení domácích krytých i venkovních bazénů, vířivých a rehabilitačních van a dětských brouzdališť. Vyznačuje se především svým dlouhodobým dezinfekčním účinkem - dávkuje se přímo do vody pouze 1x za 10-14 dní. Polymery v něm obsažené jsou stabilní, proto je vhodný i pro extrémní podmínky provozu bazénu (vysoká teplota vody, extrémní zatížení bazénu). Prostředky H20 COOL likvidují bakterie, viry a řasy ve vodě (na rozdíl od chlorových preparátů mají zároveň algicidní účinek). Voda ošetřená přípravky H20 COOL není cítit po chlóru, nedráždí oči, kůži ani sliznice, nevyvolává alergické reakce. Přípravky neobsahují žádné těkavé, hořlavé ani toxické komponenty. Nedochází tedy k poškození stavby, barvy ani technologie bazénu a manipulace s nimi není nikterak nebezpečná.

 

Oxidace vody

 

Oxidace, neboli okysličení vody je pro udržení dlouhodobé kvality vody velmi důležitá. Pomocí oxidace dochází ke snížení organického znečištění vody a k jejímu celkovému projasnění. Samotná oxidace není ovšem z dlouhodobého hlediska dostatečná. Oxidační přípravky jsou nestabilní a stejně jako chlór z vody unikají v podobě plynu. A zde je opět na místě kombinovat oxidační přípravky se stabilní polymerovou dezinfekcí H20 COOL.

 

Vločkovače

 

Vločkovače jsou ideální pro sdružení nečistot do větších celků, tedy „vloček“. Tyto se následně zachytí na filtru, případně je možné zbytky vysát bazénovým vysavačem. Nejvyšší kvality jsou dvousložkové polymerové vločkovače, které jsou ideálním doplňkem při použití polymerové dezinfekce vody H20 COOL.

 

pH vody

 

Hodnota pH má bezprostřední vliv na kvalitu vody. Pro správnou funkci dezinfekčních a jiných prostředků bazénové chemie je důležité udržovat pH na úrovni 7,2 – 7,6. Pokud je pH nižší, voda se stává kyselou a hrozí tak kovovým částem bazénu koroze a porušení materiálu a švů. Na rozdíl od chlórových preparátů má H2O COOL vyrovnané pH. I přesto je třeba hodnoty pH měřit, zaznamenávat a upravovat 2x týdně, a to zejména na začátku bazénové sezóny, kdy obvykle hodnoty kolísají. Hodnota pH se upravuje běžně dostupnými prostředky pH+ nebo pH-.

 

Fyzikální péče

 

Pro udržení vysoké kvality vody v bazénu je nutná pravidelná péče a efektivní čištění vody. Chemické a fyzikální metody jsou stejně důležité pro zabezpečení dobré kvality vody v bazénu a vzájemně se doplňují. Dezinfekce vody by měla být, zejména u větších bazénů, doplněna kvalitní filtrací. Celý objem vody v bazénu musí projít přes filtraci alespoň jednou za 24 hodin. Dobrá cirkulace, vodopád nebo fontána napomáhají rozmíchání chemických preparátů do celého objemu vody v bazénu a zabraňují výskytu tzv. „mrtvých zón“ – míst, kde je voda stojatá. Další velmi důležitá součást fyzikální péče je celková starost o technologii a samotnou vanu bazénu. Nejméně 1x za rok je nutné bazén vypustit, vyčistit a následně vydezinfikovat jeho dno a stěny. Nesmí se zapomínat také na přepadové žlábky, jímky a celou potrubní soustavu. Dostupná místa by měla být při této kompletní sanitaci mechanicky očištěna a následně vydezinfikována. Potrubní systém a pískové lože ve filtrech je třeba řádně odmastit a pročistit. Pro tyto potřeby je nejvhodnější čistící (odmašťovací) prostředek s dezinfekčním účinkem PHMG. Tento je vhodný i pro běžné čištění prostor okolo bazénu.

 

A co cena?

 

Náklady na bezchlórové zabezpečení bazénové vody si nejlépe čtenář představí na příkladu: Zahradní bazén o objemu 20 m3 s průměrnou teplotou vody 24 oC je v provozu 90 dní v roce. Předpokládané celkové náklady na zabezpečení vody po celou dobu provozu bazénu jsou …….. Kč včetně DPH. Tyto náklady zahrnují bezchlórovou dezinfekci, oxidaci a vločkování bazénu, tedy kompletní péči po celou dobu bazénové sezóny.