KATEGORIE PRODUKTŮ

DŘEVĚNÉ FASÁDY

Více informací o sekci DŘEVĚNÉ FASÁDY


DŘEVĚNÉ FASÁDY

Fasádní obklady

Jsou ohoblovaná prkna  do profilů:

- palubka klasik pero-drážka (krátké pero)

- palubka soft pero-drážka (dlouhé pero, zaoblená hrana)

- palubka tatran pero-drážka (dlouhé pero, ostrá hrana)

- palubka srubový profil (imitace roubené stěny)

- diagonál

- rovnoběžník

- polorovnoběžník

- prkno hladké

- palubka s polodrážkou

 

Jsou sušeny na 12% vlhkosti

 

Volba materiálu 

 

Smrk  - Díky svým pevnostním vlastnostem a tvarové stálosti se velmi dobře opracovává, řeže, spojuje spojovacím materiálem a vrtá. Je odolný vůči změnám vlhkosti okolního prostředí. Jako konečná úprava se provádí finální nátěr do požadovaného odstínu. Tento materiál je nejvíce používaný, jeden z důvodů jsou nízké pořizovací náklady.

 

Thermoborovice- (obklad a palubka ) Tyto fasádní profily jsou tepelně upravené při  teplotě 160 až  212°C. Získá vzhled karamelově hnědého odstínu,  bez nutnosti  další údržby  v průběhu užívání . Toto ošetření zajišťuje dlouhou životnost , atraktivní vzhled, sníženou  absorpci vlhkosti o 50%, rozměrovou stálost , sníženou tepelnou vodivost materiálu zhruba o 20 – 25%. Při tepelné úpravě dochází k odstranění pryskyřice, rozkladu celulózy, ligninu a hemicelulózy  (řetězec cukrů) a tudíž se takto upravená dřevina také nazývá mrtvé dřevo. Neobsahuje živiny pro houby a plísně a má zvýšenou  odolnost proti hnilobě a dřevokazným škůdcům.

 

Modřín - Sibiřský modřín je polotvrdé dřevo a je odolnější než modřín rostlý v našich podmínkách.
Na vzduchu a po napuštění tmavne. Kresba letokruhů je hustší než u smrku.  Dobře se opracovává. Modřínové dřevo nesmí přijít do styku s kovem (obyčejný spojovací materiál) jinak se na dřevě vytvoří modročerné skvrny. Pro montáž se používá nerezový materiál.

 

 

 Doporučená tloušťka a šířka

Čím je obklad silnější, tím je působení vlhkosti vyrovnanější (objemové změny způsobené vlhkostí jsou menší). Tudíž fasáda ze  silnějších obkladů je stálejší a její životnost je delší. Severské normy doporučují minimální tloušťku 21mm. Při použití slabších fasád o tloušťce 18mm, je třeba počítat s kratší životností fasády a zvýšeným rizikem častějšího výskytu trhlin, poškození nátěru, zakřivení, ohýbání, atd.

Šířky obkladů se vyrábějí v šířce 96mm,121mm, některé profily lze objednat také v šířce 146mm a 238mm. (včetně pera !!)

Zde platí pravidlo, čím širší prkno tím větší riziko že po instalaci v důsledku teplotních změn dojde k ohnutí a praskání.

 

Výška podezdívky

Obklad by měl začínat minimálně 30 cm nad terénem a dodržena větrací mezera 2,5 cm.

 

Kalkulace spotřeby materiálu:

Při montáži fasády je nutno počítat s prořezem. Nejjednodušší způsob jak spočítat kolik bude potřeba materiálu, je spočítat čistou plochu fasády včetně oken a dveří. Je-li však budova s větším množstvím neobkládaných ploch, přičítá se ke konečné čisté ploše  5-10% plochy navíc.

 

Montáž:

 Provětrávací mezera je doporučována 25mm spodní a horní prostor by měl být otevřený, aby mohl cirkulovat vzduch, V případě vodorovné fasády by rozteč latí měla být maximálně 60 cm v případě svislé fasády by měly být latě namontovány dvojitě nebo do kříže. ( první vrstva latí svisle , druhá vrstva vodorovně).

Kotvení profilů by mělo být prováděno nerezovým materiálem.

Otvory pro vruty by měly být předvrtány, aby nedocházelo k praskání .

Při použití hřebíků je doporučeno kotvit  profily  minimálně  70  mm  od  čela a 10 mm od okraje.

 Kotvící materiál musí být vždy ukončen zároveň s povrchem.

Ořezané konce prken musí být natřeny, jelikož vlhkost se uvolňuje a absorbuje zejména od konců(podélně). Také oblasti spojů je nutné po instalaci natřít.

 

Pro ošetření či konečnou úpravu fasádních obkladů a palubek doporučujeme nátěrové hmoty firmy BASF