KATEGORIE PRODUKTŮ

Informace k dotačnímu titulu


Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

Název programu:
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Nízkouhlíkové technologie IV - Elektromobilita
Název projektu:
Pořízení elektromobilu k podnikatelským účelům pana Romana Horkého
Jméno žadatele:
Roman Horký
Termín realizace:
27. 3. 2019 - 20. 9. 2019
Způsobilé výdaje:
344 945,25 Kč
Dotace:
258 708,93 Kč
Popis projektu:
Cílem projektu bylo pořízení elektromobilu za účelem přechodu k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu.
Závěry a výsledky:
V rámci projektu došlo k investici do elektromobilu, který slouží k podnikatelským účelům žadatele.

 

 

 

eGolf